Ta bort kravet på personalliggare

Motion 2019/20:1289 av Magdalena Schröder (M)

av Magdalena Schröder (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvärdera reglerna om personalliggare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns i dag ett enormt regelverk att förhålla sig till som företagare. Varje enskild regel har var för sig, för det mesta, ett gott syfte. Men tillsammans bildar alla regler sammantaget ett enormt regelberg som hämmar företagande, innovationskraft och tillväxt. Utan blomstrande företag minskar välståndet i Sverige. Det är därför viktigt att politiken underlättar och tar bort onödiga regler som försvårar företagares vardag. Kravet på personalliggare är ett exempel på en sådan onödig regel.

Den som bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteri­branschen måste enligt lag föra personalliggare. Även den som bedriver verksamhet inom service av motorfordon eller kropps- och skönhetsvård samt den som är livsmedels- eller tobaksgrossist ska föra personalliggare. Syftet med personalliggaren är att förhindra svart arbetskraft. Det kan stå en näringsidkare dyrt om personalliggaren inte finns tillgänglig vid en kontroll från Skatteverket, om en medarbetare har glömt att skriva in sig i personalliggaren eller om någon har fyllt i personaliggaren felaktigt. Finns inte personalliggaren tillgänglig tas en kontrollavgift ut på 12500 kronor plus 2500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen. Näringsidkaren behöver åläggas också att arkivera personalliggaren i två år. Varje regel måste utvärderas för att se om syftet med regeln uppfylls, i det här fallet om den förhindrar svart arbetskraft.

Regeringen bör skyndsamt utvärdera reglerna om personalliggare och vid behov ta


fram lagförslag på att ta bort kravet på personalliggare inom de branscher som omfattas av kravet i dag.

Magdalena Schröder (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)