Medgivande för att kunna genomföra flyttanmälan

Motion 2019/20:1288 av Magdalena Schröder (M)

av Magdalena Schröder (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna för att ändra folkbokföringsadress och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag är det enkelt att genomföra en flyttanmälan. Bara med en blankett kan en medborgare anmäla flytt för henne själv, eller någon annan, till en ny adress. För den medborgare som vill hindra andra från att göra en flyttanmälan i hennes namn finns möjlighet att spärra möjligheten att endast göra flyttanmälan via en blankett hos Skatte­verket, alltså så att identifikation med bank-id blir ett krav. Det finns dock ingen möjlighet att hindra obehöriga från att skriva sig i din bostad.

I SVT:s granskande samhällsprogram Dold kunde en reporter skriva sig på en adress och eftersända sin egen post så att bostadsinnehavaren inte skulle märka att ytterligare en person var skriven på adressen, och sedan kunde reportern ringa en låssmed och få ett nytt lås till bostaden.

Att någon kan skriva sig på någon annans ägda fastighet utan ett medgivande från fastighetsägaren är anmärkningsvärt och, som SVT:s reporter visat, väldigt riskfyllt.

Regelverket för hur och var man får skriva sig behöver ses över så att när en person ansöker om att skriva sig på en specifik adress så behöver detta godkännas av fastig­hetsägaren innan en ändring av folkbokföringsadressen kan ske.

Magdalena Schröder (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)