Medgivande för att kunna genomföra flyttanmälan

Motion 2019/20:1288 av Magdalena Schröder (M)

av Magdalena Schröder (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna för att ändra folkbokföringsadress och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det enkelt att genomföra en flyttanmälan. Bara med en blankett kan en medborgare anmäla flytt för henne själv, eller någon annan, till en ny adress. För den medborgare som vill hindra andra från att göra flyttanmälan i hennes namn finns möjlighet att spärra möjligheten att endast göra flyttanmälan via en blankett hos skatteverket, alltså så att identifikation med bank-id blir ett krav. Det finns dock ingen möjlighet att hindra obehöriga från att skriva sig i din bostad.

I SVTs granskande samhällsprogram "Dold" kunde en reporter skriva sig på en adress, eftersända sin egen post så att bostadsinnehavaren inte skulle märka att ytterligare en person var skriven på adressen och sedan kunde reportern ringa en låssmed och få nytt lås till bostaden.

Att någon kan skriva sig på annans ägda fastighet utan ett medgivande från fastighetsägaren är anmärkningsvärt och, som SVTs reporter visat, väldigt riskfyllt.

Regelverket för hur och vart man får skriva sig behöver ses över så att när en person ansöker om att skriva sig på en specifik adress så behöver detta godkännas av fastighetsägaren innan en ändring av folkbokföringsadressen kan ske.

Magdalena Schröder (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)