Dawit Isaak måste friges och det fria ordet måste värnas

Motion 2019/20:1266 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson (båda S)

av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kampen för att få Dawit Isaak fri och vikten av att Sverige som nation står upp för det fria ordet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nu är det 18 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea för att han använt sig av det fria ordet. Det är vårt ansvar att han aldrig blir bortglömd. Han fängslades i Eritrea för att han tillsammans med andra journalister och politiker förespråkade demokrati, yttrandefrihet och politiska rättigheter.

Rätten att få uttrycka sin mening och kritisera politiker bör gälla alla oavsett var i världen man befinner sig. Att fängslas utan att ha ställts inför rätta är inte acceptabelt.

Det är inte heller acceptabelt av humanitära och mänskliga skäl att svenska myndigheter eller internationella frivilligorganisationer förvägrats att besöka Dawit Isaak i fängelset.

Sverige måste som land föra en principfast och konsekvent politik gentemot samtliga odemokratiska regimer. Pressfriheten är ofta det första en diktatur ger sig på. Journalister och författare måste få arbeta i det fria. Inte i någon officiell kontakt med regimen i Eritrea eller med något av länderna på Afrikas horn ska frågan om yttrande­frihet stå utanför dagordningen. Många är försöken att få honom frigiven utan att


lyckas. Nu måste nya tag tas och nya metoder prövas så att Dawit Isaak inte blir kvar i fängelset livet ut.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Helén Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)