Alla barn ska få lära sig simma

Motion 2019/20:1265 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga vidtagandet av åtgärder för att alla barn ska nå målet att vara simkunniga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att flytta simkunnighetsmålet till årskurs 3 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2018 blev ett av våra mörkaste år gällande drunkningar med 135 stycken varav 13 barn. Men även om sommaren 2019 varit bra mycket svalare och med det ett mindre tryck på våra badstränder har totalt 45 personer drunknat fram till augusti månads utgång enligt Svenska Livräddningssällskapets officiella statistik. Många av fallen är såklart kopplade till bad samt fritidsbåtar och bland de drunknade är åtminstone sex barn.

Samtidigt som det finns ett tydligt uppdrag till skolorna och ett mål i läroplanen att barn ska vara simkunniga i årskurs6 visar uppföljningar och undersökningar från såväl Skolverket som Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Simförbundet att detta är långt ifrån verklighet. Alltför många barn kan inte simma. Skolan ska ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För dem som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan, på lämpligaste sätt, arrangera eller anvisa utbildning i simning. Samtidigt vet vi att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika skolor, orter och kommuner. Alla barn får inte samma chans att lära sig simma. Skolan är inte likvärdig när det gäller simkunnighet.

Samtidigt vistas barn i simhallar och på badplatser långt tidigare än i årskurs6. Dagens simkunnighetsmål skulle därför kunna ligga tidigare, redan i årskurs3. Att


kunna simma som barn handlar om säkerhet men också om möjlighet att ha ett sommarlov med bra utflykter som inte behöver kosta pengar.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)