Hastighetsövervakning vid skolor

Motion 2019/20:1260 av Isak From (S)

av Isak From (S)

Motion till riksdagen

2019/20:1260

av Isak From (S)

Hastighetsövervakning vid skolor

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ideella insatsers betydelse för trafiksäkerhetsinsatser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stötta samhällsviktiga ideella insatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varannan förare kör för fort utanför skolor visar ny studie av Motormännen (M Sverige). Det behövs därför fler insatser för att säkra trafikmiljön vid skolor. Alla barn i hela landet ska känna sig trygga i trafiken när de tar sig till och från skolan.

Därför måste vi hitta fler åtgärder för att se till att miljön runt skolorna blir säkra.

Ju
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (2)

Avsändare