Vaccination mot TBE

Motion 2019/20:1254 av Heléne Björklund (S)

av Heléne Björklund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för staten att ge stöd till vaccinering mot TBE och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet fall av TBE ökar i Blekinge liksom i övriga Sverige. Fram till och med 2016 diagnostiserades 12 fall per år i Blekinge, men under 2017 hittades 9fall och under 2018 hittades 4fall. Alla var ovaccinerade och de flesta smittades inom redan kända riskområden i Blekinge som Aspö och Ryssberget.

År 2017 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. Under 2017 anmäldes totalt 391 TBE-fall i Sverige, vilket är en ökning med 64 procent jämfört med året innan.

Förutom att det anmäldes ovanligt många fall under 2017 har TBE-incidensen visat en signifikant ökande trend som pågått under de tre senaste decennierna. Det beror sannolikt på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värd­djur, vegetationsperiodens längd och vädret. Varför incidensen var ovanligt hög under just 2017 är oklart. Troligt är att vädret, som under sommaren saknade en längre varm period och höga temperaturer, hade en inverkan.

Sjukdomen TBE är allvarlig och kan resultera i långvarig sjukskrivning. Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är hög och risken finns att människor som vistas i TBE-områden avstår från att vaccinera sig på grund av ekonomiska skäl. Det är en jämlik­hetsfråga att Blekingefamiljer ska stimuleras ekonomiskt till att vaccinera sig.


Regeringen bör utreda om det finns möjlighet att ge ekonomiskt stöd så att fler kan vaccinera sig mot TBE.

Heléne Björklund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)