Statlig myndighet till Blekinge

Motion 2019/20:1250 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga omlokalisering av myndigheter till Blekinge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet och det riskerar att leda till polarisering och fragmentering. Under den borgerliga regeringens styre fanns en tydlig centraliseringstrend. Efter decennier av centralisering och Stockholmsfixering har den Sledda regeringen brutit trenden och omlokaliserat myndigheter från storstäderna och byggt ut den statliga närvaron i hela landet. Under mandatperioden 2014–2018 omlokali­serades hela eller delar av 20 myndigheter från Stockholm till andra delar av landet och den statliga servicen har ökat genom tio nya servicekontor. Löften finns om 55 nya ser­vicekontor i landet. Vi måste se till att det går att få personlig service och hjälp med var­dagliga myndighetsärenden i hela vårt land.

Statliga jobb är en katalysator för tillväxt i regionerna. Statliga jobb kan ge ett till­skott till lokala arbetsmarknader i hela landet, inte minst genom att erbjuda intressanta karriärvägar. Det bidrar till regionens dynamik och attraktivitet.

Den parlamentariska landsbygdskommittén presenterade i januari ett förslag om flytt av 10000 statliga jobb i Stockholmsregionen till mindre orter och glesbygd. Detta under fem till sju år. Hittills har Blekinge blivit utan omlokaliserad myndighet. Det är vår för­hoppning att det är Blekinges tur nästa gång.

Heléne Björklund (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)