Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam

Motion 2019/20:1245 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa marknadsföring inom spelreklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag räknar man med att cirka två procent av befolkningen har spelproblem. Bland unga män under 25 år har 10 procent spelproblem. Numera räknas spelmissbruk som en bero­endesjukdom. Det klassas inte längre som en impulskontrollstörning, vilket var fallet tidigare. Därmed kan spelmissbruk jämställas med alkohol- och narkotikaberoende.

Spelmissbruk kan vara lika förödande som missbruk av alkohol eller narkotika. Missbruket förstör ofta stora delar av missbrukarens liv och det är också vanligt att spelmissbruket får allvarliga konsekvenser för missbrukarens närstående.

Spelreklamen har dock ökat explosionsartat på senare år, vilket riskerar att göra att allt fler människor fastnar i spelmissbruk. Regeringen bör därför undersöka möjlighet­erna att införa samma restriktioner för spelreklam som Sverige idag har för alkoholre­klam.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)