Fler lagliga vägar för att söka asyl

Motion 2019/20:1241 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler lagliga vägar för att söka asyl och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Just nu befinner sig över 70,8 miljoner människor på flykt. De flesta flyr som en följd av krig eller förföljelse. Hälften av alla flyktingar är under 18 år.

För tre år sedan besökte jag flyktinglägren på Lesbos för första gången. Känslorna har inte lagt sig. Jag känner mig arg, ledsen och förtvivlad. Arg över att flyktingar tvingas riskera sina egna och sina älskades liv för chansen att få använda sin mänskliga rättighet att få söka asyl. Ledsen och förtvivlad över alla dem som inte klarar sig. För dem för vilka den livsfarliga båtresan blir slutet. De flyende tvingas ta dessa helt livsfarliga risker för att alternativet till flykten över havet är värre.

Det blir så alldeles kristallklart för mig att vi i Sverige, EU och den rika, trygga delen av vår värld inte gör vad vi måste göra för att stoppa dessa livsfarliga resor. Desperata människor på flykt måste kunna ta sig säkert och lagligt till Europa för att kunna använda sin mänskliga rättighet att få söka asyl. Allt annat borde vara oacceptabelt för EU år 2019.

Genom att öppna lagliga och säkra vägar för människor att kunna söka asyl i EU skulle man kunna undvika att människor tvingas riskera livet på livsfarliga resor för att kunna söka asyl på plats i något EU-land. Rätten att söka asyl är mänsklig rättighet och det borde vara självklart för EU att upprätta ett system som garanterar den rättigheten.

Genom att öppna lagliga och säkra vägar för människor att kunna söka asyl i EU skulle man kunna undvika att människor tvingas riskera livet på livsfarliga resor för att kunna söka asyl på plats i något EU-land. Rätten att söka asyl är mänsklig rättighet och det borde vara självklart för EU att upprätta ett system som garanterar den rättigheten.

Magnus Manhammar (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)