Vägarna kring Gekås

Motion 2019/20:1240 av Hans Hoff m.fl. (S)

av Hans Hoff m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att förbättra vägstandarden på väg 153 och 154 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gekås i Ullared är med sina fem miljoner årliga besökande Sveriges absolut största besöksmål. Besökarna tar sig till Ullared med bil eller buss. Var tionde minut mellan kl.7.00 och 18.00 ankommer en lastbil med varor. Gekås har flera hundra anställda och de flesta pendlar till jobbet. Till detta kommer transporter från det övriga näringslivet, turister samt boende. Sammantaget är det enorma transporter som till största delen sker på väg 153 och 154.

Väg 153 är till största delen en väg med sju till åtta meters bredd. Standarden på väg 154 är en åttametersväg, men även avsnitt med sex meters bredd förekommer. Det är med tanke på den stora belastningen helt oacceptabelt.

Vägarna är utifrån det transportarbete som i dag genomförs kraftigt underdimension­erade för den trafik som finns. Då man lite förenklat kan säga att halva Sveriges befolk­ning varje år besöker Ullared borde staten ta ett stort ansvar för att vägstandarden för­bättras på väg 153 och 154.

Hans Hoff (S)

Adnan Dibrani (S)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)