Trygga anställningar

Motion 2019/20:1234 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyvlingen på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk arbetsmarknad har under lång tid präglats av en trygghet för de anställda och ordning och reda för arbetsgivare vid situationer som föranleder minskning av personal­styrka. Detta är en ordning som gagnat svensk arbetsmarknad väl och en av de viktig­aste anledningarna för den stabilitet på arbetsmarknaden som varit en nyckel i svenskt näringslivs goda utveckling. Den har också givit svenska arbetstagare ett rimligt skydd mot godtyckliga uppsägningar och en trygghet att både kunna utveckla sina arbetsupp­gifter och att uttrycka sina åsikter och framföra eventuell kritik.

Ett tydligt avsteg från denna princip är att det är tillåtet för arbetsgivare med så kal­lad hyvling av arbetstiden. Med detta menas att arbetsgivaren har full rätt att ändra arbetstiden för en anställd från tex 100 % till 50 %. Om den anställde tackar nej till ”erbjudandet” att jobba kvar på halva arbetstiden anses det som en uppsägning från den anställde som därmed inte bara mister sitt arbete utan också blir avstängd från A-kassan i 45 dagar. Hyvling kan ske helt godtyckligt och helt utan att arbetsgivaren behöver ta hänsyn till turordningslistor eller annat.

En arbetsmarknad med trygga anställningar är till nytta inte bara för landets lönta­gare, den gagnar även seriösa arbetsgivare och svensk näringsliv i sin helhet.

Heléne Björklund (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)