Samma regler för fisket runt Östersjön

Motion 2019/20:1232 av Heléne Björklund (S)

av Heléne Björklund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samma regler ska gälla alla länder runt Östersjön för yrkesfisket efter lax och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flera av bestånden av vildlax i Östersjön är svaga. För att anpassa fisket till varje bestånds skyddsbehov sker sedan 2013 allt svenskt yrkesfiske efter lax med fasta fällor på grunt vatten nära älvarnas mynningar. Havs- och vattenmyndigheten har även be­slutat att fasa ut yrkesfisket efter lax i öppet hav för att skydda de svaga bestånden. Detta beslut har inneburit att det småskaliga yrkesfisket efter lax i södra Östersjön helt har stoppats. Beslutet har därmed fått stora negativa konsekvenser för svenska yrkes­fiskare i södra Östersjön.

Det är av största vikt att vi vårdar våra bestånd av svaga arter. Bland dessa finns otvetydigt den vilda Östersjölaxen. Men lika viktigt är att vi arbetar tillsammans med Östersjöns strandstater för att värna dessa arter. Då kan vi inte ha olika regler för fiskare från olika länder.

Jag menar att Sverige bör driva att samma regler ska gälla för alla länder runt Östersjön gällande yrkesfisket efter lax. På detta sätt kan vi både säkra laxbeståndet på sikt och även upprätthålla en konkurrensneutralitet mellan fiskare från olika länder.

Heléne Björklund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)