Skydda barn mot tortyrliknande porr

Motion 2019/20:1217 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen och andra möjliga insatser för att skydda barn från porr även på internet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnkonventionen förtydligar och skärper kraven på oss som samhälle att skydda barn från porr och våld. Under de senaste tio åren har pornografin på nätet blivit allt grövre och innehåller övergrepp, förnedring och tortyrliknande sexuellt våld mot kvinnor. Genomsnittsåldern för när barn i Skandinavien först börjar konsumera pornografi på nätet är 12 år. Den porr barn möter är kvinnoförnedrande, rasistisk, sexistisk och våldsam, vilket påverkar barnens attityder samt syn på sex och människor.

Forskning visar att regelbunden porrkonsumtion gör män mer sexuellt aggressiva och producerar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor. Män som regelbundet tittar på porr mer benägna att köpa sex, bland annat för att de sexfantasier porren bidrar till inte accepteras av den vanliga partnern. Barn som tittar på porr får en skev bild av vad sexuella relationer innebär och tenderar att tro att strypsex och våld är helt normala inslag i en relation. Porren skadar vårt samhälle.

Forskning från Linköpings universitet 2014 visar att 26 % av pojkarna i Sverige tittar på pornografi dagligen. Elevvårdspersonal larmar om ökad psykisk ohälsa bland barn och unga samt ökat sexuellt våld mellan barn på grund av att barnen gör det de lär sig av våldsporren. Vi anser att det är dags att granska porrindustrin, inklusive strippklubbar, och utreda hur vi kan begränsa porrens skadeverkningar och stoppa den gräsliga människohandeln.

Idag har vi lagstiftning kring pornografi, men den har inte hängt med i den digitala revolutionen. En porrbild i en lärobok är olaglig, men i skolans surfplattor och på datorer har våra barn ofta fri tillgång till porr och annat våld. Ingen internetleverantör erbjuder idag kostnadsfria porrfilter, det finns som tillval för en extra kostnad. Det är en jämlikhetsfråga att alla ska kunna slippa våld om de vill.

Sverige bör överväga krav på åldersverifikation och andra möjliga insatser för att skydda barn från porr internet. Vi behöver förhindra att barn lättvindigt har tillgång till tortyrliknande våldsporr och annat olämpligt material.

Åsa Eriksson (S)

Eva Lindh (S)

Maria Strömkvist (S)

Marlene Burwick (S)

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)