Trygga barnens skolvägar

Motion 2019/20:1206 av Aylin Fazelian (S)

av Aylin Fazelian (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga elevernas skolväg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att barnens skolväg är trygg och säker. Det har visats sig, när polisen gör hastighetskontroller utanför skolor i samband med skolstart, att många bilar kör långt över hastighetsgränsen. Det innebär också att de barn som går själva till skolan kan stå inför ett riskmoment på vägarna. Mycket kan göras för att öka säkerheten runt skolor och längs vägen till och från en skola.

Ett vanligt förekommande bekymmer för flertalet kommuner idag är att det råder otydlighet för huruvida kommunen eller Trafikverket bär ansvar för vägar som går igenom samhällen.

Därför bör man överväga att att se över de 50-sträckor som finns i anslutning till skolor med elevernas bästa för sina ögon. Där ledorden bör vara att öka säkerheten och minimera riskerna för olyckor till och från skolor.

Aylin Fazelian (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)