Kontaktdagar för unga som omfattas av LSS

Motion 2019/20:1188 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontaktdagar för unga som omfattas av LSS, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kontaktdagar finns för vårdnadshavare som har ett barn som omfattas av LSS. Dagarna finns för att föräldrar ska få ökad kunskap om hur de kan stötta sitt barn. Det kan vara möten med lärare, läkare och psykolog. Vårdnadshavare kan idag få ersättning för 10 kontaktdagar per barn och år upp till att barnet är 16 år.

Men många föräldrar behöver följa med sina barn på olika möten och besök även efter att de har fyllt 16 år. Det innebär att vårdnadshavarna idag får försöka ta ut komp­ledigt eller semester. Det kan bli många semesterdagar som går åt till olika typer av besök på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och i skolan. För att stötta och hjälpa berörda familjer bör möjligheten att höja åldersgränsen för kontaktdagar för ungdomar som omfattas av LSS till 18 år ses över.

Aylin Fazelian (S)

Joakim Järrebring (S)

Kenneth G Forslund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)