Tänder är en del av kroppen

Motion 2019/20:1184 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tänderna är en del av kroppen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska hälso- och sjukvården håller hög klass, speciellt när det gäller medicinska resultat. Sjukvården omfattas av ett högkostnadsskydd för att skydda patienter från höga patientavgifter. Tänderna ingår inte i sjukvårdens högkostnadsskydd, vilket idag medför stora kostnader för patienter. En dålig tandstatus hos en individ kan leda till framtida hjärt- och kärlsjukdomar och därmed bekosta samhället genom framtida sjukvårdsbehov, som skulle kunna förhindras genom att tandvården ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. Förutom det personliga lidandet som många känner finns dessutom ett samband mellan dåliga tänder och andra sjukdomar. Många låter bli att gå till tandläkaren eftersom det är för dyrt och i många fall ställs det mot andra livsnödvändiga utgifter.

Idag har Västra Götalandsregionen fri tandvård upp till 24 års ålder. Vi vill gå ett steg längre. Tänder skall inte vara en klassfråga. Alla skall kunna ha råd att gå till tandläkare oavsett ålder och inkomst. Ingen ska behöva dölja sitt leende på grund av dåliga tänder, men tyvärr blir det i dagsläget en klassmarkör. Olika regeringar har under olika tidsperioder genomfört olika reformer inom tandvården. Vi måste nu ta nästa steg för att göra tandvården mera jämlik för alla.

Utifrån den här bakgrunden bör möjligheten att inkludera tandläkarbesöken i högkostnadsskyddet ses över – samt att få ner kostnaden hos tandläkaren också ses över. Ett besök hos tandläkaren bör kosta lika mycket som ett besök hos läkaren.

Aylin Fazelian (S)

Joakim Järrebring (S)

Kenneth G Forslund (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)