Stoppa nedläggningen av Kronofogdemyndighetens kontor i Hudiksvall

Motion 2019/20:1180 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa nedläggningen av Kronofogdemyndighetens kontor i Hudiksvall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kronofogdemyndigheten har beslutat att Hudiksvallskontoret ska läggas ner senast den 31 mars år 2021 för att i stället flytta verksamheten till kontoren i Sundsvall och Gävle. Beskedet är ett hårt slag för Hudiksvall och för Hälsinglands arbetsmarknad.

Att lägga ner kronofogdekontoret i Hudiksvall skulle innebära att hela Hälsingland ställs utan Kronofogdemyndighetens fysiska närvaro och servicen utarmas. Att Krono­fogdemyndigheten menar att orter med mindre än 20000 invånare inte kan få ha kontor är ingen rimlig ståndpunkt. Kontoret i Hudiksvall har bra resultat, lätt att rekrytera, bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

Liknande neddragningar och nedläggningar av statliga myndighetskontor, utan egentlig objektiv grund, har även i andra fall förekommit på senare tid i Gävleborgs län. Detta är oacceptabelt.

Statliga myndigheter är viktiga arbetsplatser för många människor i gles- och lands­bygdslän. Många högskole- och universitetsutbildade har genom mer kvalificerat arbete inom offentlig sektor kunnat stanna kvar eller etablera sig utanför storstadsregionerna. Även om myndigheterna är och ska vara självständiga måste visst samhällsansvar även beträffande arbetstillfällena gälla för dessa myndigheter.


Regeringen har möjlighet att med lagstadgade verktyg kunna styra myndigheterna också i fråga om deras lokalisering. I fallet med Kronofogdemyndighetens välfungerande Hudiksvallskontor bör regeringen ta en sådan aktiv roll för att förhindra nedläggningen.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)