Bygg ut E4 Söderhamn–Gävle till fyrfältsväg

Motion 2019/20:1178 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en utbyggnation av E4 mellan Söderhamn och Gävle och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E4:an är en viktig väg för hela Sveriges försörjning av både gods och personer. Från Hudiksvall till Stockholm är vägen av minst fyrfältsstandard, men sträckan Söderhamn–Gävle är olyckligt strypt genom en s.k. två-plus-ett-väg, med kraftiga trafikstörningar till följd, inte minst under de olika högtider som infaller under året eftersom många då ska resa både norr- och söderöver.

Gävleborgs län har geografiskt en relativt stor yta. Som i så många andra lands­bygds- och glesbygdslän är avstånden till viktiga samhällsfunktioner mycket längre än i storstadsregionerna. Blåljuspersonalens viktiga resor och transporter har sämre förut­sättningar i och med dagens två-plus-ett-väglösning. Vägen ger sämre förutsättningar för omkörningar och att ta sig fram. Köbildning, olyckor och annat kan minska avsevärt vid en utbyggnation av en av de för Gävleborgs län men också för Sverige viktigaste vägarna.

Det är ologiskt att en del av en annars relativt fungerande vägsträcka, som ju Hudiksvall–Stockholm ändå är, under så pass lång tid bestått av den aktuella strypning­en. Det är dags att Gävleborg får ta del av de infrastruktursatsningar som länet är förtjänt av.

Det finns dock inget som säger att hela sträckan Söderhamn–Gävle måste byggas ut till fyrfältsväg med en gång. En välavvägd utbyggnad i etapper är bättre än en på fram­tiden skjuten utbyggnad, eller ingen utbyggnation överhuvudtaget. Med huvudprioritet på Tönnebro–Gävle skulle en av de mest högtrafikerade sträckorna få en efterlängtad avlastning.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)