Tillåt allmän jakt på skarv samt andra åtgärder mot fågelns härjningar

Motion 2019/20:1173 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)

av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om problematiken med skarvfågelns utbredning och att detta snarast kräver att allmän jakt på fågeln tillåts, i kombination med andra åtgärder för att få bukt med problemen, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skarvens framfart förstör svenskt kust- och skärgårdsliv och nu måste åtgärder till som löser problemet. Längs kusten i Gävleborgs län har skarven tredubblats på bara två år, enligt uppgifter som redovisas av Sveriges radio P4 Gävleborg (21 augusti 2018). Den överlägset största ökningen har skett i Söderhamns skärgård utanför Sandarne.

Under våren och sommaren 2019 noterades flera ställen i bland andra Gävleborgs län där skarven för allra första gången börjat härja och fördärva. Den så ikoniska Kastellholmen i Hudiksvall var mycket nära att totalförstöras av skarvens närvaro. I Gävleborg lyckades fågeln dessutom fullfölja häckningarna i allt större grad, enligt uppgift i SVT Gävleborg (5 september 2019), vilket är ett stort bekymmer.

Skarvens närvaro försämrar förutsättningarna för fiske och boende i skärgården. Fågeln äter stora mängder fisk och avföringen gör att öarna där skarven huserar blir närmast att likna vid spököar med döda träd och missgynnsam växtlighet. För kommu­ner, som de längs Gävleborgskusten, där skärgården är central för bl.a. utveckling och turism riskerar detta att förstöra förutsättningarna för framtidssatsningar samt att skärgårdens attraktionskraft kraftigt försämras.

Även i Östergötland har skarven blivit ett allt större problem som breder ut sig allt mer. Antalet ökar stort och skarven har spridit sig från kusten in i landet till insjöar – det är alltså inte bara ett problem för våra kustband och vår skärgård, vilket förstås i sig är illa nog. I sjön Tisnaren har ålen försvunnit helt på grund av skarven, och fiskbestånden har minskat kraftigt. I Roxen beräknas 3 ton fisk försvinna varje dag på grund av skarven och flera öar är nu helt döda. Det är uppenbart att den skyddsjakt länsstyrelsen beviljar inte är tillräcklig och att det krävs allmän jakt på skarv.

Det finns inget större skyddsbehov för skarven, i vart fall inte i Sverige. Några enklare störningsoperationer från år till år kommer inte att hjälpa situationen. I kom­bination med att tillåta allmän jakt på skarv ihop med mer proaktiva åtgärder för att minska fågelns häckningsframgångar kan problemet börja lösas. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med lagstiftningsförslag så att det redan inför 2020 års sommarsäsong både tillåts allmän jakt samt tillgrips verkligt kraftfulla åtgärder för kommunerna att vidta för att få bort skarven och dess skadliga effekter.

Viktor Wärnick (M)

John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)