Omkörningsförbud för tung trafik

Motion 2019/20:1171 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att införa ett generellt omkörningsförbud för tung trafik eller åtminstone utöka antalet sträckor med sådana begränsningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det redan sträckor där det råder omkörningsförbud för tung trafik på bland annat vissa Europavägar. För att trafiken på motorvägar ska kunna flyta på och inte bromsa övrig motortrafik borde ett generellt förbud mot omkörning för lastbilar och bussar utredas.

Sverige har de senaste åren fått allt fler sträckor med högre hastighetsbegränsningar såsom 120 km/h, och i framtiden är det tänkbart att dessa kommer bli fler men också att hastigheterna höjs ytterligare. Då är det viktigt att inte trafiktempot påverkas av lastbilar eller bussar som kör om varandra i 90 respektive 100 km/h. Lastbilar borde rimligtvis på dessa sträckor inte få köra om andra lastbilar, och bussar borde heller inte kunna köra om andra bussar.

John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)