En skärpt biståndspolitik

Motion 2019/20:1169 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges biståndspolitik ska ha fokus på humanitära insatser, demokratiarbete och ekonomisk utveckling samt ställa krav på arbete för demokrati och mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges biståndspolitik bär en historia med stora stöd till diverse totalitära regimer och diktaturer. Exempelvis var Sverige en stor biståndsgivare till Mugabes Zimbabwe som begick folkmord på sin egen befolkning. I dag ger Sverige bistånd till högst tveksamma diktaturer och icke-demokratier som Nordkorea, Kina och Palestina med flera. Det är inte svårt att se orimligheten i att svenska skattepengar går till att upprätthålla förtryck mot biståndsmottagarnas befolkning och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Den förra och moderatledda regeringen såg till att skärpa biståndspolitiken under åren 20062014 och ställde höga krav på såväl biståndsmyndigheten Sida som mot­tagarländerna. Sverige borde dock gå vidare med ytterligare skärpningar och sänka nivån på biståndet. Genom att prioritera biståndet till länder i verkligt behov av det kan vi göra viktiga riktade insatser som humanitärt stöd och hjälp med demokratiutveckling. Detta vid sidan av strävan efter mer frihandel, klimatinvesteringar och fredsbevarande insatser för att stärka ländernas egna ekonomier och konkurrenskraft och för att verka för fred och säkerhet.

Angående biståndet till Palestina bör palestinierna inom uppsatta tidsgränser leva upp till de krav som ställs om en demokratisk utveckling, annars bör signalen vara en successiv minskning av det svenska biståndet till Palestina.


Svensk biståndspolitik har länge varit enögd och naiv och dessutom ibland rentav oetisk och kontraproduktiv samtidigt som den kostat stora mängder skattepengar. Sverige behöver en ny biståndspolitik.

John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)