Störningar i webb-tv

Just nu är det många tittare vilket kan ge vissa störningar i direktsändningen från kammaren. Vi arbetar för att åtgärda problemen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet

Motion 2019/20:1153 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ett mycket starkt skydd för att anställda i den offentliga sektorn ska kunna slå larm om brister i verksamheten. Det är förbjudet för chefer och politiker att efter­fråga journalisters källor, men vad händer när medier avslöjar anställda som slår larm om brister? Det har skett publiceringar på SVT:s, SR:s och UR:s webbplatser där den som har utsatts inte har möjlighet att få saken prövad eftersom Granskningsnämnden för radio och tv inte prövar publiceringar på nätet och de statliga mediebolagen inte heller är anslutna till det pressetiska systemet.

Regeringen har gett tilläggsdirektiv till den utredning om de statliga medieföretagen som pågår, men där saknas just tilläggsdirektiv om att de statliga medieföretagen ska ansluta sig till det pressetiska systemet. Det betyder att en medborgare som blir uthängd av SVT, SR eller UR på webben inte har något skydd mot övergrepp och att regeringen inte vidtar några åtgärder för att lösa problemet. Därför borde alla statliga medier också anslutas till det pressetiska systemet.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)