Upphandling av tv- och radioprogram

Motion 2019/20:1152 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att upphandla delar av tv- och radioprogrammen i allmänhetens tjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För inte så länge sedan hade Sverige endast statlig radio och tv. I dag ser det annorlunda ut, och hushållen kan genom såväl telefonen som datorn och genom ett bredare kanalutbud se och höra flera olika tv- och radiokanaler. Genom en ökad pluralism i medierna får vi som bor i Sverige många olika nyhetsvinklingar och aspekter av händelser. Genom att vi även har tillgång till nyhetsmedier från andra länder skildras i dag ett bredare perspektiv än vad som tidigare var möjligt att tillgodogöra sig.

Inom många olika samhällssektorer är det en naturlig process att upphandla varor och tjänster till den offentliga sektorn. Politiker ställer krav på vad som ska upphandlas, och sedan får företag lägga anbud i enlighet med principerna för offentlig upphandling.

Tiden är nu mogen för staten att upphandla delar av samhällsprogrammen och nyhetsförmedlingen i radio och tv i Sverige. Vi politiker kan besluta om kriterier, och mediebolagen kan i högre utsträckning än i dag lägga anbud i fri konkurrens med varandra.

Större upphandling ger större mångfald och en större arbetsmarknad för journalister att ta del av samtidigt som vi får en större pluralism inom medieområdet i Sverige. Genom att upphandla samhällsprogram och nyhetsförmedling får vi en ännu bättre radio och tv i allmänhetens tjänst.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)