Heltid

Motion 2019/20:1124 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om heltid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Heltid som norm är en anständighetsfråga. Det handlar om vilka möjligheter till ekonomisk frihet som människor ges. Om förutsättningarna på arbetsmarknaden ska vara likvärdiga, oavsett bransch eller vilken kön som är det dominerande, krävs att heltidsmåttet är norm.

Att ändra normer kräver både mod och konkret handling. Vi har länge lagt ansvaret för överenskommelser om detta på arbetsmarknadens parter för att vi anser att det blir mycket bättre än om vi lagstiftare ska fatta detaljbesluten. Nu ser vi, med all önskvärd tydlighet, att det fortfarande erbjuds heltidsanställningar på mansdominerade arbets­platser medan det inom väldigt många kvinnodominerade branscher är ”krångligt, dyrt och svårt” att erbjuda heltid. Det är helt orimligt och inte värdigt ett modernt, jämställt välfärdsland. Kanske är det dags att trots allt överväga lagstiftning för att alla ska ha möjlighet till ett heltidsarbete?

Kvinnor inom vårdyrken straffas gång på gång, både i möjligheten till ekonomisk styrka under arbetslivet och även när de går i pension och får en låg pension som är svår att leva ett gott liv på. En deltidsanställning, som i många fall också innebär uppdelade arbetspass, ger en låg lön. Den slimmade bemanningen inom offentlig sektor ökar arbetsbelastningen ytterligare och den psykiska stressen. Det visar inte minst ohälso­talen bland kvinnor i offentlig sektor. I förlängningen leder det till fattiga och utslitna pensionärer som jobbat hela sitt liv i välfärden.

För jämställdheten, för likvärdiga rättigheter och individuell frihet måste vi nu ta steget och se till att heltid blir norm för hela arbetsmarknaden.


Vi kan inte förlita oss på att varje arbetsgivarorganisation ska gå fackförenings­rörelsen till mötes i den här frågan – nu krävs det handling av oss politiker!

Åsa Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)