Utskottspresidier

Motion 2019/20:1108 av Maria Gardfjell (MP)

av Maria Gardfjell (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att till presidieposter i utskotten ska endast ordinarie ledamöter kunna väljas och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

I några fall har personer som valts till ordförande och vice ordförande i utskotten inte varit ordinarie ledamöter, utan ersättare. Det strider mot normala regler för förtroende­valda såväl i föreningar som i näringslivet och i andra demokratiska församlingar, men uppenbart inte mot riksdagsordningen. I samband med att riksdagsordningen ses över bör det fastslås att enbart ordinarie ledamöter kan väljas till presidieposter i utskotten samt i EU-nämnden.

Maria Gardfjell (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)