Snabbare omställning

Motion 2019/20:1096 av Joakim Järrebring (S)

av Joakim Järrebring (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler och mer kraftfulla åtgärder för en snabbare omställning och att begränsa utsläppen av växthusgaser är nödvändigt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

Den 214 december 2018 samlades världens länder i Katowice, Polen för FN:s årliga klimatmöte COP 24. Där konstaterade de nordiska länderna att vi tillsammans måste göra större kraftansträngningar för att säkerställa att den globala uppvärmningen stannar under 1,5 grader.

Den 25 september 2019 kunde vi ta del av IPCC:s nya rapport där de konstaterar att världens istäckta områden försvinner snabbare än man tidigare trott. Uppvärmningen sker snabbare och konsekvenserna är allvarligare än vi tidigare förutspått.

Men det är ännu inte försent att vända utvecklingen. En del konsekvenser är ound­vikliga, men de kommer gå att hantera.

För att hantera de oundvikliga konsekvenserna av ett varmare klimat krävs snabbare och mer kraftfulla åtgärder och för att få stopp på förändringarna krävs en systemför­ändring som begränsar utsläppen av växthusgaser.

Joakim Järrebring (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)