Miljöpåverkan, jobb och välfärd

Motion 2019/20:1087 av Joakim Järrebring (S)

av Joakim Järrebring (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom att intensifiera arbetet för en cirkulär ekonomi, förena lägre miljöpåverkan med fler jobb och ökad välfärd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det går att kombinera lägre miljöpåverkan med jobb och välfärd. Med hjälp av ny teknik – och dess positiva påverkan på produktivitet och potential till ökad hållbarhet – är fortsatt tillväxt i Sverige och världen både möjlig och önskvärd.

Överkonsumtionen är dock ohållbar. Det är visserligen förståeligt och rimligt att konsumenter vill få tillgång till en bättre produkt så snart som möjligt i takt med att teknikutvecklingen går snabbare och snabbare. Men med det beteendet följer också ett incitament för producenter att bygga in en begränsad livslängd i sina produkter.

Det går att förena tillväxt och teknisk utveckling med en hållbar produktion och konsumtion. Men det måste bygga på en cirkulär ekonomisk modell. Att införa pant på fler produkter är ett sätt. Att skärpa kraven på smartare design – med påbud till produ­centerna om att produkter ska kunna återbrukas, repareras och återvinnas – är ett annat.

Vi måste helt enkelt sluta producera skräp, och istället fokusera på att öka resurs­utnyttjandet i ekonomin. Vi måste ta tillvara ny teknik och ställa om både i privata verksamheter och i det offentliga samhället. 

Vi behöver ta klimat- och miljöfrågorna på största allvar. Det kräver i sin tur en cirkulär ekonomi och reformer som leder oss snabbt i den riktningen.

Joakim Järrebring (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)