Lagen om anställningsskydd

Motion 2019/20:1083 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra lagen om anställningsskydd och turordningsreglerna så att anställningsskyddet utgår från kompetens och inte anställningstid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Fyra av fem nya jobb skapas av små och medelstora företag och välfärden består av tusentals olika arbetsgivare. Arbetsmarknaden är inte längre lokal. För många är Sverige, Europa och världen potentiella arbetsplatser. Yrkeslivet kommer för 90-talisterna att vara minst 50 år långt och innehålla jobbyten, vidareutbildning och omställning. Arbetsmarknadslagstiftningen måste anpassas efter den moderna arbets­marknaden. Skälen för detta är många.

För det första, ett yrkesliv är för dagens ungdomsgeneration längre än 50 år. Det kräver en modern anställningstrygghet utan inlåsningseffekter. En modern anställnings­trygghet kan inte handla om att klamra sig fast på samma arbetsplats, utan om att kunna ställa om och gå vidare till nytt jobb. För det andra, turordningsreglerna säger uttryck­ligen att ”vid lika anställningstid ger högre ålder företräde”. Skulle ”ger högre ålder” bytas ut mot ”ges den som är man/heterosexuell/vit” så är det uppenbart att lagtexten är direkt diskriminerande mot unga. För det tredje, dagens ungdomsgeneration har i realiteten ingen anställningstrygghet om den inte har förhandlats på egen hand. Att försvara en obefintlig och diskriminerande anställningstrygghet mot dagens ungdoms­generation kan inte vara ett ställningstagande för ett arbetarparti. För det fjärde, LAS skapar en insider- och outsidersituation där de etablerade med trygga anställningar skyddas och arbetslösa, ofta unga och utrikes födda, kommer sist in och möter högre trösklar till jobb när rotationen på arbetsmarknaden uteblir. Och slutligen, ett av de bästa sätten att öka sin löneutvecklingstakt är att byta jobb. En anställningstrygghet som fokuserar på att stanna kvar bidrar till lägre löneutveckling.

I januariavtalet mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna ingår förslag för en mer flexibel LAS. Förändringarna ska enligt avtalet genomföras 2021 men vi vet varken hur sådana förslag kommer att se ut eller om de faktiskt kommer att genomföras.

Att förändra en omodern arbetsmarknadslagstiftning måste vara prioriterat. Anställ­ningstryggheten bör utgå från kompetens och inte anställningstid. Så anpassar vi politiken efter en modern och rättvis arbetsmarknad.

Louise Meijer (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)