Minskad hänsyn till anknytning vid utvisning

Motion 2019/20:1074 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur fler utländska brottslingar kan dömas till utvisning genom att det inte tas lika stor hänsyn till anknytningen till Sverige när utvisningsfrågan prövas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Uppdrag granskning har kartlagt våldtäktsdomarna från de senaste 5åren. 58 procent av de dömda är födda utomlands. I de fall då offer och förövare inte känner varandra är siffran över 80 procent.

Enligt Brå utvisas knappt 20 procent av icke svenska medborgare som är folkbok­förda i Sverige och som dömts för våldtäkt knappt 20 procent. För grov misshandel är siffran 3procent.

Det är viktigt att kunna föra en saklig diskussion kring anledningarna till siffrorna. Utan att misstänkliggöra hela grupper behöver vi kunna prata om och problematisera överrepresentationen. För att lösa problem måste man också våga prata om dem.

Utvisning är ett viktigt politiskt verktyg för att visa vilka värderingar som styr vårt samhälle. Jag tror att det både är preventivt och förhindrar fler brott. Det verktyget borde användas mer.

Straffvärdet för våldtäkt är minst två år. Trots att utvisning kan ske vid ett års fäng­else i straffvärde används inte detta i så stor utsträckning som man kan tro. Detta på grund av att det idag tas stor hänsyn till gärningsmannens anknytning till Sverige. Gär­ningsmannens anknytning till Sverige bör spela en väsentligt mindre roll vid bedöm­ningen av om utvisning ska ske. Då kan fler våldtäktsmän dömas till utvisning.

Vi bör därför se över regleringen för utvisning och därtill ta mindre hänsyn till anknytning vid utvisningsprövningen.

Louise Meijer (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)