Underlätta implementeringen av goda forskningsresultat

Motion 2019/20:1071 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta implementeringen av goda forskningsresultat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att på nationell nivå underlätta för forskare inom t ex teknik, pedagogik och vård att implementera evidensbaserade lösningar utan att forskarna själva måste starta bolag och bli affärspartner. Idag rekommenderas forskare att ta kontakt med universitetens innovationskontor där de kan få stöd och råd för kommersialisering av deras produkter.  Det råd som ofta ges är att starta ett aktiebolag. Problemet är att dock att många forskare inte har tid, kunskap och intresse, eller för den delen är bäst lämpade för att göra detta, utan vill fortsätta med det som de är bäst på, att forska. Detta innebär att många statligt finansierade (via Vetenskapsrådet, Forte mm) interventioner/innovationer inte kommer medborgarna till del. Istället skulle det på nationell nivå underlätta för forskare att implementera evidensbaserade lösningar och att statliga medel användas på ett bättre sätt, samt kommer samhället till gagn.

Ulrika Jörgensen (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)