Närhet till polis – tryggare landsbygd

Motion 2019/20:1060 av Runar Filper (SD)

av Runar Filper (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler poliser bör stationeras ut i landsbygdskommunerna och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öppettiderna för polisstationerna på landsbygden bör utökas kraftigt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En tilltagande otrygghet på landsbygden som ofta drabbar äldre människor, inte sällan på ensligt belägna gårdar, är att utländska ligor åker runt på stöldturnéer och ibland till och med rånar och misshandlar dem i deras hem. I ett flertal mer eller mindre kända fall har det till och med lett till dödlig utgång. Att stävja detta måste ges hög prioritet efter­som en ökad oro bland framför allt äldre människor är ett faktum på landsbygden, där man tidigare inte kände behov av att låsa dörren om sig.

Fler poliser behövs för att hantera brottsligheten på landsbygden, som annars riske­rar att bli en guldgruva för kringresande ligor, när fältet står fritt för denna typ av brotts­lighet. Idag har storstadsregionerna en högre koncentration poliser än landsbygdsorter även i förhållande till befolkningsunderlaget.

Samtidigt står många polisstationer tomma i många små kommuner eller så är öppet­tiderna begränsade till några dagar per vecka eller bara några timmar om stationen ens är öppen längre. Dagens polismyndighet är alltför inriktad på att arbetet skall se bra ut i statistiken, men i själva verket saknas resurser för att hålla efter brottslighet och skapa trygghet, vilket man tidigare gjorde genom en tydligare närvaro.

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)