Översyn av bevakningslagen

Motion 2019/20:1047 av Petter Löberg (S)

av Petter Löberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i bevakningslagen se över möjligheterna att reglera att bevakningsföretag ska se till att väktare och annan bevakningspersonal som företaget lånat ut skjutvapen till varje år ska kunna upprätthålla den kompetens som krävs för att de ska klara tjänstbarhetsprovet, genom att ge vapenbärande anställda möjlighet att under ledning av en av Polismyndigheten godkänd vapeninstruktör vid minst ett tillfälle per månad träna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Bevakningsbolagen/Säkerhetsbolagen har olika sätt att se på hantering av bevakningspersonal/skyddsvakters kompetens av skjutvapen

Idag finns det bara en lag som säger att skyddsvakter en gång per år behöver skjuta upp för att få sin licens, behörighet att bära och använda vapen. Detta är inte tillräckligt.

Vissa företag låter bara skyddsvakterna ta del i den årliga uppskjutningen, detta leder också till att de bevakningsbolag som låter sina skyddsvakter träna återkommande under året har en högre kostnad för sina anställda än de övriga.  De har naturligtvis bättre skyddsvakter samt en högre riskmedvetande än de övriga som ej utför träningar.

För lite träning kan innebära att man har sämre färdigheter avseende funktionskontroll etc. men det kan också handla om för förberedelse inför de komplexa och farliga situationer som kan uppstå samt hur vapnen hantera i vardagen.

Vikten av att ha en hög medvetandenivå i samhället när det gäller vapen ökar dramatiskt, kontroller på individer som hanterar vapen i tjänst kan endast utföras vid träning med under ledning av en av Polismyndigheten godkända skjutinstruktör. Detta blir är även en extra skyddsbarriär för samhället när bevakningspersonal i tjänst bär vapen att de är fortfarande kompetenta och beräkneliga under året.

Det borde rimligtvis lagmässigt vara minst samma krav om inte högre med vapen i samhället, som med hundekipage. Dessutom har riksdagen godkänt 2018 att bevakningsföretagen nu kan söka tillstånd att beväpna bevakningspersonal med förstärkningsvapen. Halvautomatiska vapen.

Petter Löberg (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)