Översyn av bevakningslagen

Motion 2019/20:1047 av Petter Löberg (S)

av Petter Löberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i bevakningslagen se över möjligheterna att reglera att bevakningsföretag ska se till att väktare och annan bevakningspersonal som företaget lånat ut skjutvapen till varje år ska kunna upprätthålla den kompetens som krävs för att de ska klara tjänstbarhetsprovet, genom att ge vapenbärande anställda möjlighet att under ledning av en av Polismyndigheten godkänd vapeninstruktör vid minst ett tillfälle per månad träna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Bevakningsbolagen/säkerhetsbolagen har olika sätt att se på hantering av bevaknings­personals/skyddsvakters kompetens när det gäller skjutvapen.

Idag finns det bara en lag som säger att skyddsvakter en gång per år behöver skjuta upp för att få sin licens och behörighet att bära och använda vapen. Detta är inte till­räckligt.

Vissa företag låter bara skyddsvakterna ta del i den årliga uppskjutningen. Detta leder också till att de bevakningsbolag som låter sina skyddsvakter träna återkommande under året har en högre kostnad för sina anställda än de övriga. De har naturligtvis bättre skyddsvakter samt ett högre riskmedvetande än de övriga som ej utför träningar.

För lite träning kan innebära att man har sämre färdigheter avseende funktions­kontroll etc. men det kan också handla om förberedelse inför de komplexa och farliga situationer som kan uppstå samt hur man hanterar vapnen i vardagen.

Vikten av att ha en hög medvetandenivå i samhället när det gäller vapen ökar dramatiskt. Kontroller av individer som hanterar vapen i tjänst kan endast utföras vid träning under ledning av en av Polismyndigheten godkänd skjutinstruktör. Detta blir även en extra skyddsbarriär för samhället när bevakningspersonal i tjänst bär vapen att de fortfarande är kompetenta och beräkneliga under året.

Det borde rimligtvis lagmässigt vara minst samma krav om inte högre med vapen i samhället, som med hundekipage. Dessutom har riksdagen 2018 godkänt att bevakningsföretagen nu kan söka tillstånd att beväpna bevakningspersonal med förstärkningsvapen, halvautomatiska vapen.

Petter Löberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)