Skärp lagstiftningen kring spelbolagens möjligheter att marknadsföra sig

Motion 2019/20:1043 av Tomas Kronståhl m.fl. (S)

av Tomas Kronståhl m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom pågående utredning bör undersöka möjligheten till ytterligare begränsning av marknadsföring inom spelreklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Spelbolag lägger stora summor pengar på marknadsföring. Enligt siffror från Kantar Sifo lades 5,6 miljarder kronor brutto på spelreklam i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 1,7 miljarder jämfört med 2016. Svenska Spel är den största aktören med reklaminvesteringar på nära en halv miljard.

En ny spelreglering började gälla den 1 januari 2019 som kommer att reglera spelmarknaden. I korthet innebär den ett licenssystem som spelbolagen måste ansluta sig till för att få verka i Sverige. Bolag registrerade utomlands tvingas betala svensk skatt och följa svensk lagstiftning.

I förslaget som togs fram inför nya lagen slår utredarna fast att det inte finns någon studie som kan ge ett klart besked i frågan om vilken utsträckning spelreklam bidrar till ökat spelmissbruk. Men det finns visst belägg för att spelreklam gör att vissa personer med spelproblem ökar sitt spelande ytterligare och att personer med spelproblem i högre grad lägger märke till spelreklamen.

Viss förändring sker i lagstiftningen gällande marknadsföring. Till exempel ska marknadsföringen vara måttfull och det får inte verka enklare att vinna än det faktiskt är eller som om spel är en lösning på ett ekonomiskt problem. Detta är dock luddigt och inte tillräckligt.

Vi kan redan nu konstatera att den nya skärpningen i princip är tandlös och att marknadsföringen från samtliga olika spelbolag är minst sagt aggressiv och ger erbjudanden som naturligtvis lockar till mer spel och givetvis därmed utgör en större risk för ett beroende.

Det är konstaterat att ett spelberoende är fullt jämförbart med andra beroenden som alkohol och tobak eller till och med narkotika. Med den kunskapen tillgänglig är det fullständigt absurt att spelbolag får möjligheten att så aggressivt ofta och i alla tänkbara medier få utrymme att på laglig grund locka fler in i detta elände. Det är därför inte minst av folkhälsoskäl angeläget att denna verksamhet blir betydligt hårdare reglerad samt att marknadsföringen verkligen skärps upp.

Den utveckling som vi alla kunnat se under den senaste femårsperioden är en enorm ökning av antalet spelbolag vilket vittnar om en extremt god lönsamhet och att allt fler både mycket unga och äldre lägger betydande summor på olika sorters spel. Tillgängligheten med dagens moderna appar och mobila lösningar gör det möjligt att spontanspela i princip när som helst och på vad som helst.

Vi behöver begränsa dagens aggressiva marknadsföring och verka för att en betydande skärpning i lagstiftningen kommer till stånd.

Tomas Kronståhl (S)

Laila Naraghi (S)

Björn Petersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)