Humanare socialförsäkring

Motion 2019/20:1042 av Gunilla Carlsson och Anna Johansson (båda S)

av Gunilla Carlsson och Anna Johansson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 180-dagarsregeln bör ses över med syfte att människor ska få möjlighet att vara sjuka med sjukpenning tills de blir friska samt att hela rehabiliteringskedjan bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan regeringsskiftet 2014 har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort viktiga förändringar inom socialförsäkringssystemet, när det gäller borttagandet av den bortre tidsgränsen, något som den borgerliga regeringen införde 2010.

Sjukförsäkringen kan sägas bestå av två delar: ett skydd mot tillfällig arbetsoför­måga och ett skydd mot varaktig arbetsoförmåga, det som alltså tidigare kallades sjukpenning samt förtidspension.

Under de första 90 dagarna som du är sjukskriven har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete. Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller inte, om du bedöms med stor sannolikhet kunna gå tillbaka till ett arbete före dag 366. Den så kallade rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som har en anställning. För till exempel egenföretagare är reglerna annorlunda.

För den som får sin sjukpenning indragen oftast sker detta vid 180-dagarsgränsen så riskerar den enskilde att tvingas gå tillbaka till jobbet och ställa sig till arbetsgivarens förfogande även om man fortfarande inte känner sig bra. Andra alternativ kan bli att tvingas söka tjänstledigt på grund av hälsoskäl, anmäla sig till akassan samt gå till Arbetsförmedlingen och skriva in sig som aktivt arbetssökande.

Sedan 2014 har antalet personer som går direkt från sjukskrivning till att söka jobb ökat. Detta har bland annat fått Arbetsförmedlingen att reagera, och de har till exempel flaggat för att de får ta emot människor som är för sjuka för att söka arbete och för att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Vidare står det tydligt i lagen att Försäkringskassan har ett tydligt samordnings­ansvar i att bistå den försäkrade i den mån som det behövs. Det finns anledning att fundera på hur det fungerar i praktiken med dagens gällande regelverk.

Idag ser vi sjuka människor, vars läkare tydligt beskriver i alla nödvändiga dokument att patienten saknar arbetsförmåga, tvingas ut i otrygghet utan ekonomiskt stöd. Detta är oacceptabelt.

Gunilla Carlsson (S)

Anna Johansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)