Förseningsavgift för trängselskatt

Motion 2019/20:1038 av Patrik Björck (S)

av Patrik Björck (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till mer proportionella förseningsavgifter för trängselskatt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar. Det är en bra sak och fyller sitt syfte. Men när det gäller förseningsavgiften är systemet inte genomtänkt.

Idag fungerar det så att en medborgare som missar en inbetalning på nio (9) kronor med en dag av Transportstyrelsen tvingas betala en förseningsavgift på femhundra (500) kronor. Plus de ursprungliga nio kronorna. Detta är givetvis helt orimligt.

Legitimiteten för trängselskatten i synnerhet och samhällskontraktet i allmänhet bygger på att det finns en rimlighet i hanteringen. Förseningsavgiften bör vara mer proportionell mot summan man är skyldig och kunna öka om betalningen släpar under längre tid. Då riskerar man inte legitimiteten i en i övrigt rimlig åtgärd som trängselskatten är.

Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)