Handel med sälprodukter

Motion 2019/20:1012 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkerställa handeln med sälprodukter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Säljakt har i Sverige bedrivits sedan urminnes tider. Sälen har varit en källa för skinn, olja och kött för framför allt kustsamhället. Sälen är även ett rovdjur som jagats för att skydda fiskeredskap och fångst.

Dagens jakt är begränsad och har varit inriktad på att begränsa sälarnas skador på fisket genom skyddsjakt. Säljakten har inte bara i Sverige utan i hela världen varit strikt reglerad och 2008 infördes ett förbud mot handel med sälprodukter över hela världen men med vissa undantag.

Sverige kunde genom ett undantag fortsätta att bedriva handel med de få sälproduk­ter som görs av den mycket begränsade jakten. Det svenska undantaget är dock avskaffat eftersom det anses strida mot WTO-lagstiftning.

Sälpopulationen i Östersjön är idag större än den någonsin varit och stammarna börjar bli ett rejält hot mot olika fiskarter. I ett hav som Östersjön behövs inte fler hot mot redan utrotningshotade arter. Tätlevande sälkolonier riskerar även att drabbas av sjukdom vilket skulle leda till en omfattande och plågsam säldöd. Detta har vi sett i Östersjön tidigare som en konsekvens av för många djur på för liten yta. Sälen behöver förvaltas precis som vi gör med andra djurslag.

Jakten behövs för att skydda fisket och därmed behövs även fortsatta möjligheter till handel. Regeringen bör därmed ta fram en strategi för hur den har tänkt agera för att säkerställa att handeln med sälprodukter ska tillåtas igen.

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)