Högersväng vid rödljus på svenska vägar

Motion 2018/19:989 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta högersväng vid rödljus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att tillåta högersväng vid rödljus, förutsatt att svängen går att genomföra säkert med väjningsplikt, skulle underlätta trafikflödet och därmed minska onödiga utsläpp i biltrafiken. Detta är något som är tillåtet i flera länder idag och som även Sverige bör tillåta. Mot bakgrund av detta bör regeringen se över möjligheten att tillåta högersväng vid rödljus.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)