Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Motion 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. (S)

av Kadir Kasirga m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsmiljöverket har pekat ut psykosociala arbetsmiljörisker som en av de största framtida utmaningarna i arbetslivet. Psykisk ohälsa är idag den snabbast växande orsaken bakom långtidssjukskrivningar och ofta handlar det om stressrelaterade symptom. Stress är numera en av vår tids stora folksjukdomar och har blivit den vanligaste orsaken till sjukdom bland arbetstagare i hela EU.

I Sverige beror upp emot 40procent av nya sjukskrivningar på psykiska diagnoser som stress, depression och utbrändhet. Den växande psykiska ohälsan är också en jämställdhetsfråga: sjukanmälningar är tre gånger mer vanligt bland kvinnor än män.

Det handlar om hög arbetsbelastning, otrygga anställningsavtal, arbetsplatsmobbning och utmaningar i att finna balans mellan privatliv och arbetsliv. Arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats likväl som kunskapen kring vilka orsaker som ligger grund för arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv.

Vi anser att utöver samhället även arbetsgivaren har ett ansvar att aktivt förebygga psykisk ohälsa. Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas med stor sannolikhet antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för arbetsgivare och samhället.

Arbetsgivare som prioriterar och arbetar systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön har mycket att vinna. Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Förändring nås bäst genom utbildning, handlingsplaner och sanktioner för arbetsgivare som inte sköter sig samt genom att ge vården fler resurser till att upptäcka och behandla stressrelaterade fall.

Kadir Kasirga (S)

Teres Lindberg (S)

Anders Österberg (S)

Lawen Redar (S)

Dag Larsson (S)

Sultan Kayhan (S)

Thomas Hammarberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)