Kriminalvården

Motion 2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)

av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att Kriminalvården ska kunna genomföra sitt samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska Kriminalvården står inför stora utmaningar. Under de senaste åren har staten satsat nödvändiga resurser på polisen, på strängare straff och på att kunna lagföra fler kriminella. Dock har resurserna till Kriminalvården inte ökat i samma takt som kraven att kunna möta en ny verklighet. Detta har resulterat i platsbrist på både häkten och anstalter. För att komma till rätta med de utmaningar som Kriminalvården står inför behövs ett antal åtgärder. Sker inte detta är risken uppenbar att Kriminalvården i framtiden kommer att ha svårt att fullgöra sitt samhällsuppdrag om att minska antalet brott och att påverka klienterna att inte återfalla i brott.

Kadir Kasirga (S)

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)