Inrätta ett sjöfartsråd

Motion 2018/19:943 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att inrätta ett sjöfartsråd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjöfarten är en för Sverige mycket viktig näringsgren, som också kan bidra till mer hållbara transporter. För att bättre nyttja potentialen i sjöfarten behövs bättre förutsättningar, men också stärkta kontakter mellan branschen och staten. I flera framgångsrika sjöfartsnationer, inte minst i vårt grannland Danmark, samlas de olika aktörerna i ett råd. Rederier, fackförbund, hamnar, akademi och politiska institutioner samverkar i ett råd. I ett sådant sjöfartsråd kan kompetens utvecklas och beslut förankras på ett effektivt sätt och på så sätt skapas långsiktig stabilitet och större tydlighet. Sjöfartsrådet bör lämpligen ledas av det ansvariga statsrådet.

Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)