Ledarskapsprogram om tydligare krav och regler i skolan för rektorer

Motion 2018/19:939 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett ledarskapsprogram för rektorer med fokus på tydligare krav och regler i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårterminen år 2018 misslyckades var fjärde elev med att uppnå godkänd nivå i samtliga ämnen i årskurs nio. 15,6procent saknade behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program. På vissa skolor är det mer än hälften av eleverna som inte når gymnasiebehörighet. Inte sällan ligger dessa skolor i utanförskapsområden. I några av dessa områden är kriminalitet vardagen med öppen narkotikahandel och mycket våld. Många som inte klarat grundskolan med godkända betyg befinner sig i riskzonen att falla in i ett liv av kriminalitet och utanförskap. I exempelvis Järva gör trångboddheten att det är svårt att få studiero.

När det kommer till arbetsmiljön för elever och lärare i skolan spelar rektorers ledarskap en viktig roll. För att förbättra elevers resultat krävs uppföljning och uppmuntran. Med det måste också finnas studiero. Då krävs det tydliga krav och regler samt kännbara konsekvenser om inte reglerna inte följs. I svensk media har flera exempel, både svenska och internationella, lyfts fram. I Sverige finns det rektorer som har satt upp system med skriftliga varningar, avstängningar och omplaceringar, tillsammans med krav på föräldrar. Efter att ha förstört en soffa fick en elev en räkning på 9000 kronor med sig hem till sina föräldrar vilket uppges ha minskat skadegörelsen på skolan.

I Tyskland vände en rektor en värstingskola till succé. Eleverna får kännbara straff om de stör lektionerna, kommer för sent eller inte respekterar mobilförbudet. Till exempel får elever städa skolgården på morgonen i en vecka. Skolans skolpedagog ringer dagligen hem till föräldrarna till de elever som brutit mot reglerna. Rektorn uppger att det är viktigt med kännbara bestraffningar så att de andra eleverna ser att man ska följa reglerna. Vidare anser rektorn att det är viktigt att också ge de barn som kommer från ett fattigt hem med liten, eller ingen, studievana en god utbildning.

Genom att inrätta ett ledarskapsprogram för rektorer, med fokus på tydligare krav och regler, kan studieron i skolan öka och därigenom förbättras elevernas resultat. Riksdagen bör därför se över möjligheterna att inrätta ett sådant program.

Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)