Polis och polisutbildning i Skaraborg

Motion 2018/19:922 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till fler poliser i Sverige och i Skaraborg och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att placera en av polisens nya polisutbildningar i Skaraborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige befinner sig i en poliskris, där otryggheten bland medborgarna ökar och, polisens utredningsresultat är de lägsta på 16 år. I kriminalstatistiken för Region Väst där Skaraborg ingår ser vi att brott mot person-, stöld- och tillgreppsbrott står för över 50procent av brotten (BRÅ, 2017). Det är oacceptabelt att brott riktade direkt mot oss Skaraborgare ska få fortsätta.

Jag vill att vi får fler poliser i Sverige och i Skaraborg och att Sverige ska ha minst 25000 poliser senast år 2025. Dessa poliser ska placeras ut både i städerna och på landsbygden. Jag vill även skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal.

Polisbristen blir extra kännbar när poliser väljer att säga upp sig och byta jobb, när fler går i pension och många av polisskolornas platser står tomma. Om tryggheten ska öka är det viktigt att vi får fler lokala poliser i Skaraborg som kan utreda alla typer av brott. Vi behöver fler poliser som kan sitt område och jobbar mer lokalt för att klara upp vardagsbrotten. Nu när polisen planerar att lokalisera en polisutbildning till Västsverige så borde det vara Skaraborg som står på tur för en polisutbildning i exempelvis Skövde eller Lidköping. Med en polisutbildning i Skaraborg skulle vi få många nyexaminerade


poliser som redan har kännedom om området och blir lättplacerade i både Skaraborg och i Västsverige.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)