Utökad definition av konfliktmineraler

Motion 2018/19:904 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att kobolt ska räknas som konfliktmineral och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förra året antog rådet en förordning för att stoppa väpnade gruppers finansiering genom handel med konfliktmineraler. Det var ett efterlängtat beslut även om gränsen för vilka importvolymer som krävs för att ett företag ska omfattas av förordningen borde ha varit lägre och införandet tidigare.

Enligt förordningen måste EU-företag senast 2021 se till att deras import av tenn, tantal, volfram och guld är ansvarsfull och att deras leveranskedjor inte bidrar till väpnade konflikter. I konfliktdrabbade områden utvinns ofta dessa mineraler genom tvångsarbete.

I flera år har internationella institutioner rapporterat om hur människor utan skyddsutrustning riskerar sina liv i djupa och trånga gruvschakt. Även barn utnyttjas.

Dessa övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter sker inte bara vid utvinning av tenn, tantal, volfram och guld utan också är också dokumenterade vid utvinning av kobolt. Eftersom kobolt idag inte räknas till gruppen konfliktmineraler kan dessa övergrepp fortsätta utan att koboltimporterande EU-företag behöver ta ansvar. De riktlinjer som OECD tagit fram kring företags ansvar är inte tillräckliga. Även kobolt behöver ingå i EU:s bindande regelverk. Regeringen bör därför vid alla lämpliga tillfällen verka för att även kobolt räknas som konfliktmineral.

Jonas Eriksson (MP)

Annica Hjerling (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)