Jourdomstolar

Motion 2018/19:888 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta s.k. jourdomstolar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När ett brott begås är det viktigt att det utreds så snabbt som möjligt och att den som begått brottet lagförs. Idag kan det dock ta månader innan en brottsling blir dömd och får sitt straff vilket är en orimligt lång tid när det gäller mindre och enklare brott.

I USA har man så kallade jourdomstolar där enklare brott kan behandlas snabbare och processen med att lagföra den skyldige förkortas avsevärt. I Sverige borde vi se över möjligheten att införa jourdomstolar liknande de i USA i syfte förkorta lagföringsprocessen och därmed stärka rättskedjan i samhället.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)