Återfallsförbrytare

Motion 2018/19:881 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ändra lagen så att straffrabatterna tas bort för återfallsförbrytare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan en brottsling som begår tio olika brott ändå endast bli dömd för tre av dem. Det innebär att sju brott skrivs av och brottslingen slipper straff för dessa brott. Det förfarandet kan vara rimligt om det är första gången som brottslingen ställs inför rätta för sina brott; det kan då anses tänkbart att man med detta får lite lindrigare straff.

Om brottslingen däremot har avtjänat sitt straff eller betalat sina böter och åter blir ertappad med att ha begått nya brott måste samhället tydligare sätta ner foten och döma för alla brott. Straffvärdet för de enskilda brotten bör då adderas vilket kan innebära avsevärt längre fängelsestraff. Dessa återfallsförbrytare utgör ett hot mot samhället och kostar stora summor pengar. Därför behöver vi skärpa lagstiftningen så att återfalls­förbrytarna inte får några straffeftergifter utan istället får ta konsekvenserna för alla begångna brott.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)