Skärpta straff för brott mot knivlagen

Motion 2018/19:880 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa straffet när de brottsmisstänkta bär knivar eller motsvarande tillhyggen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En betydande andel av de som omhändertas av polisen bär kniv. Lagen om förbud gällande knivar och andra farliga föremål, ofta förkortad knivlagen, förbjuder innehav av knivar och andra stick- eller eggvapen på allmän plats. Den som bryter mot knivlagen kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt min mening bör straffet för innehav av kniv eller annat tillhygge i samband med eller vid inblandning i bråk få en strängare påföljd. Då bör den som ertappas med en kniv istället för att bara åtalas för brott mot knivlagen kunna åtalas för förberedelse till grov misshandel och därmed längre strafftid än 6 månader. Detta bör hjälpa till att ha en avskräckande effekt på de personer som begår brott eller deltar i upplopp och våldsbrott och samtidigt har en kniv eller motsvarande på sig.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)