Förstärkning av journalistiken

Motion 2018/19:870 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att få ut fler journalister till lokala public service-redaktioner ute i landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Balansen mellan en mångfald av nyhetsjournalistik och tillräckliga resurser för granskande journalistiskt arbete ute i hela landet är viktig. Public service-bolagen får årligen över 8 miljarder kronor för att bedriva sin verksamhet. En stor del av den verksamheten finns i Stockholm. Samtidigt bedriver många lokala redaktioner sin verksamhet under ansträngda ekonomier. Det risker att leda till en försämrad och mer ensidig journalistik med alltför stort fokus på Stockholm.

Regeringen bör utreda vilka möjligheter som finns att stärka den nyhetsjournalistik som finns på lokala redaktioner i landet för att den granskande journalistiken inte enbart ska finnas koncentrerad till Stockholm. Med relativt små resurser bör det finnas goda möjligheter att förstärka journalistiken ute i landet utan att den nationella nyhetsjournalistiken på public service försämras.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)