Ett ökat entreprenörskap

Motion 2018/19:846 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett ökat svenskt entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Graden av entreprenörskap betraktas ofta som grunden för tillväxt och innovationskraft i ett land. Det är därför oroväckande att ta del av den senaste GEM-rapporten från 2017, som mäter och analyserar den entreprenöriella aktiviteten bland de medverkande länderna. Rapporten visar nämligen att Sverige tappar i förhållande till andra innovationsdrivna länder och placerar Sverige på plats 17 av 23. Än värre är att nedgången i entreprenöriell aktivitet nästan helt och hållet beror på ett minskat entreprenörskap bland kvinnor. Något som anses bero på den så kallade Reepalu-utredningen och diskussionerna som rör vinster i välfärden.

Ser vi till svenska entreprenörers förväntan på tillväxt de kommande fem åren är inte det heller någon upplyftande läsning. Tvärtom är det endast entreprenörer i EU:s krisländer såsom Grekland, Italien och Spanien som har en lägre förväntansbild på tillväxten. Nivån för Sverige 2017 är dessutom den lägsta sedan 2012. Även sett till graden av innovation och bedömningen av unika produkter har svenska entreprenörer tappat mark. Resultatet från 2017 pekar på att Sverige faktiskt endast har sex av 23 länder bakom sig. Rapporten i sin helhet ger därför stor anledning till oro.

I Sverige är det Entreprenörskapsforum vid Örebro universitet som har ansvaret för vårt deltagande i ovannämnda världsomspännande forskningsprojekt. De uttrycker oro för framtiden men ger också råd till politiken. Däribland att satsa på Ung Företagsamhet (UF), bättre tillgång på bostäder, bättre matchning på arbetsmarknaden och långsiktiga skatteregler. Likaså framförs vikten av att anpassa svenskt försäkringssystem till

företagande. Att vi blir mer entreprenöriella är viktigt för att stärka vårt välstånd och svensk konkurrenskraft. Detta måtte därför riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)