Familjehemsregister

Motion 2018/19:842 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa register över familje- och jourhem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år placeras många barn och ungdomar i familjehem. I de flesta fall fungerar familjehemmen mycket bra och kan ge värme, kärlek och omsorg. Det kan innebära en stor skillnad för ett barn som har det svårt och ge möjligheter till en trygg och positiv uppväxt. Det har dock förekommit fall med vanvård eller oförmåga att möta barnens behov och deras utsatthet. Varje barn som utsätts för vanvård är ett barn för mycket. Samhället har ett stort ansvar för de barn och unga som har en sådan livssituation att de inte kan bo kvar med sin ursprungsfamilj och där samhället därför tar över ansvaret för barnet.

Kommunerna ansvarar för att utreda familjehemmen och att följa upp insatsen. Idag finns inga möjligheter att samverka eller följa upp mellan kommunerna om familjehemmen fungerar. Avsaknaden av ett sådant register kan leda till att en del familjehem tar emot barn och unga från olika kommuner, några har upp till 3–4 olika placeringar från olika kommuner. Detta är inte förenligt med grundtanken om att ett familjehem ska fungera mer som en vanlig familj. Ett familjehemsregister skulle kunna hjälpa till att upptäcka om ett familjehem tar emot för många barn.

När ett familjehem visar sig olämpligt och blir av med sitt uppdrag från en kommun så kan samma familjehem ha kvar placeringar från andra kommuner och till och med få nya placeringar utan att dessa kommuner kunnat ta del av de brister som upptäckts. Ett familjehem kan med andra ord visa sig olämpligt utan att det blir känt för andra kommuner vilket inte är rimligt.


Därför bör regeringen införa ett register över familje- och jourhem.

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)