Ersättning för vigselförrättare

Motion 2018/19:827 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av ersättningsnivån för vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att få gifta sig måste ses som en mänsklig rättighet. Allt fler par väljer en borgerlig vigsel framför en kyrklig vigsel. Man vill gifta sig i en trädgård, vid sommarstugan, på en fjällstation eller annan plats där det känns rätt att göra det. Detta ställer också krav på att det finns vigselförrättare som är beredda att lägga kraft och tid på att utföra uppgiften. Med den ersättning som idag är fastställd för uppdraget innebär det allt som oftast att det är en kostnad för vigselförrättaren. Även om uppdraget skall ses som ett hedersuppdrag är det rimligt att staten reglerar ersättningsnivån då den legat på samma nivå sedan 1987.

Johan Andersson (S)

Teresa Carvalho (S)

Eva Lindh (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)